SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM POLİTİKAMIZ


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

DENİZATI CAMPİNG olarak “sürdürülebilir gelecek için yeşil turizm” vizyonu ile sürdürülebilirlik yaklaşımının entegre edildiği bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz;

 • Yasal şartlara, ulusal ve uluslararası standartlara uymak,
 • Müşteri odaklı bir hizmet vermek,
 • Doğal ve kültürel mirası korumak,
 • Yerel halkın istihdamını artırmak ve yerel halkı güçlendirmek,
 • Herhangi bir taciz veya ayrımcılığa tolerans göstermemek,
 • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek atık miktarını, enerji tüketimini ve kirliliği en az seviyeye indirerek doğayı korumak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında her türlü önlemi alarak meslek hastalığı ve kaza riskini ortadan kaldırmak,
 • Yaban hayatı korumak ve hayvan refahını artırmak,
 • Sürdürülebilir Turizm kapsamında çalışanlarımızda ve konuklarımızda farkındalık oluşturmak.
 • Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için yeterli kaynağı temin etmek ve bu kaynakları verimli şekilde kullanmak,
 • Sürdürülebilirlik sistemini ve performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek.

Genel Müdür
Agop ÇAVUŞYAN

DC.PO01 Rev.00 Tarih: 03.07.2023 1/1